JÍDELNA

Výdej stravy zajišťuje Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace Ječmínkova 270, 768 11 Chropyně.

Děti se odhlašují v MŠ nejpozději den předem do 12:00 hod. První den nemoci dítěte je možno vyzvednout si oběd do jídlonosičů. Přihlášení stravy lze provádět do 8:00 hod příslušného dne.

Stravné se hradí bezhotovostní platbou formou inkasního příkazu (nejedná se o SIPO).

Zákonný zástupce si zřídí jednorázově inkasní příkaz ve prospěch účtu: 1484048389/0800. 

Neuvádějte žádný variabilní symbol, jen dostatečný peněžní limit.

Veškeré informace týkající se stravování sledujte, prosím, na stránkách www.sjchropyne.cz

Jídelní lístek 6.-10.12.2021

Mateřská škola Chropyně