JÍDELNA

Výdej stravy zajišťuje Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace Ječmínkova 270, 768 11 Chropyně.

Děti se odhlašují a přihlašují v MŠ nejpozději den předem do 12:00 hod. První den nemoci dítěte je možno vyzvednout si oběd do jídlonosičů.

Stravné se hradí bezhotovostní platbou formou inkasního příkazu (nejedná se o SIPO).

Zákonný zástupce si zřídí jednorázově inkasní příkaz ve prospěch účtu: 1484048389/0800. 

Neuvádějte žádný variabilní symbol, jen dostatečný peněžní limit.

Veškeré informace týkající se stravování sledujte, prosím, na stránkách www.sjchropyne.cz

Jídelní lístek 20.-25.9.2021

Jídelní lístek 27.9.-1.10.2021

Mateřská škola Chropyně