O NÁS

V naší mateřské škole se nachází dvě předškolní třídy (5-7 let)
a čtyři věkově smíšené (2-5 let). Všech šest tříd pracuje na principech
zdravého životního stylu.

Školní vzdělávací program

Naše moto.
„Dítě k nám přichází z duchovního světa.
Přistupuje k nám se svou záhadou a je na nás, abychom ji luštili
den po dni, hodinu po hodině.“

Charakteristika vzdělávacího programu

Dlouhodobý cíl
…společně s rodinou vytvořit dětem vnitřní oporu pro upevňování „lidství“ – hierarchii hodnot, odvahu, kreativitu, činorodost, víru ve zdar a především lásku k sobě a ostatním… Jiřina Prekopová

POZNEJTE NAŠE CÍLE A SEZNAMTE SE PODROBNĚ
S VÝUKOVÝM PROGRAMEM

Hlavní cíl školního vzdělávacího programu

Hlavním cílem školy je to, aby se děti mohly zdravě rozvíjet a učit se. Aby se ve škole cítily dobře a spokojeně, měly možnost získávat nejen mnoho zajímavých zážitků, ale také vše, co potřebují pro svůj další život a vzdělávání. Vzdělávání by mělo být pro dítě činností přirozenou a nenásilnou, jeho učení by mělo probíhat spontánně. Znamená to stavět na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivaci.

Cíle školního vzdělávacího programu

Cíle naplňujeme těmito prostředky (metodami a formami práce), uplatňováním těchto zásad

Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah tvoří pět tematických celků

  1. Vím, kdo jsem a kam patřím
  2. Žiji uprostřed stálých přeměn v přírodě
  3. Učím se zvládnout, co život přináší
  4. Chráním si své zdraví a podporuji zdraví ostatních
  5. Co už umím


Jedná se vlastně o integrované bloky – v každém z nich se integruje (propojuje) vzdělávací nabídka, dílčí vzdělávací cíle ze všech vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:


O tyto tematické celky se opíráme při tvorbě třídních vzdělávacích programů. Na úrovni tříd učitelky plánuji tzv. tématické části. Pro účely našeho ŠVP je tematická část výběrem vzdělávací nabídky z jednotlivého tematického celku. Podoba zpracování a časové rozpětí tematické části je plně v kompetenci učitelek na třídách.

Mateřská škola Chropyně