DOKUMENTY

Návrh rozpočtového výhledu 2024 – 2027

Návrh rozpočtu na rok 2024

Rozpočet 2023 – úprava č.1

Rozpočet 2023

Potvrzení pro uplatnění slevy za rok 2022

Plakát – digitalizace školy

Změna ceny stravy

Střednědobý rozpočtový výhled 2023 – 2025

Školní formuláře

Přihláška ke hře na flétničku

Vyzvedávání dětí z MŠ - Bude-li děti z MŠ vyzvedávat někdo jiný než rodiče, musí vyplnit pověření výše a odevzdat třídní učitelce.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2023/2024 - Vytiskněte oboustranně

Evidenční list pro dítě v mateřské škole - Vytiskněte oboustranně

 

 

Školní řád

Mateřská škola Chropyně