AKTIVITY

S flétničkou ve školce

Vyučuje Mgr. Jana Milotová (tel. 602 83 93 49, zástupce ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně).

Výuka každý čtvrtek 15.15 – 16 hod.

Skupinová výuka hry na zobcovou flétnu je určena pro děti předškolního věku.

Probíhá 1x týdně. Děti potřebují zobcovou flétnu na domácí procvičování, ve školce jim bude zapůjčen školní nástroj, noty dostanou.

Flétnička se dlouhodobě těší velkému zájmu dětí i rodičů. Děti se učí základním hudebním dovednostem a přitom rozvíjejí své hudební cítění, ve skupině získávají větší sebevědomí ve vlastní hudební projev. Hrou také podpoří zdravé dýchání a správné držení těla. Hrají podle not, učí se držet rytmus a tempo. Při hraní trénují svoji pozornost a paměť. V průběhu školního roku vystupují na besídkách v MŠ, na koncertech, na vítání občánků města, účinkují na slavnostním vyřazení předškoláků v Rytířském sále chropyňského zámku. V dalších letech své hráčské dovednosti mohou zdokonalit v základní umělecké škole.

Přihláška

Výuka zobcové flétny v MŠ

Výuku vede p. uč. Pavla Hepplerová, každý čtvrtek v době od 15:00 do 15:45 hodin a p. uč. Bc. Ivo Novotný, každé úterý v době od 7:15 do 8:00 hodin v prostorách MŠ Chropyně. Jedná se o skupinovou výuku 2-4 žáci v jedné vyučovací hodině. SZUŠ D-MUSIC vzdělává děti již od 5 let věku, proto jsou vedeny podle nového ŠVP D-MUSIC a jsou jejich žáky. Nejedná se tedy o volnočasovou aktivitu, ale vzdělávaní. Toto přípravné studium plynule navazuje na další vzdělávání prvního stupně pro děti ve věku od 7 let v prostorách ZŠ Chropyně na ul. J. Fučíka, kde sídlí elokované pracoviště SZUŠ D-MUSIC. Další informace můžete získat na tel. 775 645 045, e-mail i.novotny@szuskm.com, nebo na webových stránkách www.d-music.cz

Zdravý úsměv

Dětský preventivní program v péči o chrup

Pravidelně nás navštěvuje pan Zdeněk Forejt, pracovník centra ústní hygieny v Hulíně. Pod jeho vedením získávají děti hravou formou základní vědomosti a dovednosti v péči o chrup.

Divadelní představení

Navštěvujeme MKS Chropyně a také nás navštěvují malé divadelní soubory přímo v MŠ.
Close Menu