5. TŘÍDA - PŘEDŠKOLÁCI

Učitelky

  • Ředitelka Magdaléna Ratůzná
  • Taťána Caletková

Vzdělávací nabídka

Dobrý den, tak máme po Velikonocích a tento týden nás čeká tématická část: Dopravní prostředky.

Sledujte, děti, venku dopravní prostředky, které už určitě poznáte. Ale všímejte si, když s někým pojedete autem, že řidič musí na silnici jezdit podle pravidel silničního provozu. Reagovat na různé dopravní značky, případně semafory. Ale také je důležité, aby lidé v autě používali bezpečnostní pásy a děti musí být v autosedačce A vzpomeňte si, jakými dopravními prostředky jste už jeli?

> Pracovní list 1 <

Rodiče, povídejte si s dětmi o tom, k čemu jsou důležité dopravní prostředky například, abychom se dostali kam potřebujeme, ale také spousta povolání se bez nich neobejde a připomeňte si také raketu, s níž létají kosmonauti. Mohou vám pomoci i následující hádanky.

> Pracovní list 2 <
> Pracovní list 3 <
> Pracovní list 4 <

A vy, děti, také používáte dopravní prostředky koloběžku nebo kolo. Je potřeba, abyste měli přilbu, připomeňte si, proč. Pokud jedete na silnici tak jen v doprovodu dospělých.

A zkuste se naučit básničku o cyklistovi.

Cyklista se rychle blíží,
zvládá cestu bez potíží.
Klikatá je jeho cesta,
míjí vesnice a města.
Krásná přilba zdobí hlavu,
není jenom pro parádu.
Pole, louky, černý les,
budem doma ještě dnes.

Ale také chodci musí dodržovat pravidla, po chodníku chodit vpravo a než přejdou silnici, rozhlédnout se nejdřív vlevo a potom vpravo a když tam jsou semafory, tak to už vy, děti, znáte, na kterou barvu můžete přejít.

A teď tu máte obrázky některých dopravních značek. Můžete si, děti, některé vymalovat. A při tom si zopakujte, geometrické tvary kruh, čtverec, trojúhelník. A když budete chtít, můžete si zahrát vlastnoručně vystřižené pexeso.

> Pracovní list 5 <
> Pracovní list 6 <
> Pracovní list 7 <
> Pracovní list 8 <
> Pracovní list 9 <
> Pracovní list 10 <
> Pracovní list 11 <

Děti, hrajte si doma s autíčky, vláčky, či jinými dopravními prostředky. Stavějte silnice, koleje, letiště nebo si je namalujte.A povídejte si s rodiči o tom, na jaký pohon jednotlivé dopravní prostředky jezdí.

> Pracovní list 12 <

A zkuste si vymalovat, vystřihnout auto a složit z papíru loďku, protože i loď je dopravní prostředek.

> Návod 1 <
> Návod 2 <

Mezi první písničky, které jste se naučili určitě patřila píseň Prší, prší. Takže melodii znáte a teď si na tuto melodii zkuste zazpívat píseň Autobus.

Chvíli krokem, chvíli klusem,
jedeme si autobusem.
Řidič mačká houkačku,
řeže každou zatáčku.
To je jízda lidé drazí,
sem a tam to s námi hází.
Dopředu i dozadu,
všichni v jednu hromadu.

Tak se mějte hezky a snad už za týden ve školce.🙂

A ještě něco na procvičování.

> Pracovní list 13 <
> Pracovní list 14 <
> Pracovní list 15 <
> Pracovní list 16 <
> Pracovní list 17 <
> Pracovní list 18 <

Vzdělávací nabídka

Ještě jednou vás zdravíme před Velikonocemi, abychom vám nabídli něco pro zábavu.

 

Dobrý den,
Týden uplynul jako voda a stále si musíme „povídat“ jen přes internet, protože to zatím osobně
nejde. Budeme pokračovat v tématické části Veselé Velikonoce, ale protože to utíká a od září
už z dětí budou školáci, tak si připomeneme, co by měly umět než zasednou do lavic.

Soustředěnost a pozornost alespoň 15 minut, odolávat rušivým podnětům.
Trénujte například při poslechu pohádky nebo příběhu. Tady je jedna velikonoční pohádka.

> Pohádka <

Uvolněná ruka pro přípravu na psaní. Procvičujte při vymalovánkách, grafomotorických cvicích,
dbejte na správné držení tužky.

> Pracovní list 1 <
> Pracovní list 2 <
> Pracovní list 3 <

Početní představy. Počítejte předměty, určujte více, méně, stejně. Přiřazujte číslice k počtu předmětů. 1 až 6, případně až 10.

> Pracovní list 4 <

Zrakové vnímaní. Poznávat barvy, tvary ( čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh), obrázky a dílky, které k sobě patří.

> Pracovní list 5 <

Skládejte puzzle, hrejte pexeso a můžete vyzkoušet tangram, který má tvar vajíčka, který děti rozstříhají a skládají různé obrazce. Nevybarvené si děti vybarví a máte tam jeden návod na obrázek ptáka a menší návody v černém provedení. Vystřižené tvary můžete používat z obou stran. Vy si s tím určitě poradíte.

> Pracovní list 6 <
> Pracovní list 7 <
> Pracovní list 8 <
> Pracovní list 9 <

Sluchové vnímání, paměť. Říkejte si básničky, zpívejte písníčky. Určujte hlásku na začátku slova,
Vytleskávejte a počítejte slabiky.

Procvičujte správnou výslovnost.

Umět určit, co je vpravo a co vlevo. Procvičujte při každodenních činnostech.

Samostatnost při oblékání, hygieně.

Sociální zralost. Znát své jméno a příjmení, věk bydliště. Dokázat o něco požádat, poděkovat, pozdravit.

To byl stručný přehled pro vás rodiče.

A tady máte jednu básničku, kterou se zkuste, děti, naučit

Koleda, koleda jarní trávo,
ať je tady všechno zdrávo.
Koleda, koleda, travičko,
vyskoč aspoň maličko.
A pak ještě výš,
udělej nám skrýš.
Pro zajíčka, pro vajíčka,
i pro toho koledníčka,
co si pokoj nedá
a vajíčka hledá.

A určitě znáte písničku Travička zelená. Tak si ji zkuste také zazpívat. A samozřejmě si můžete
vzpomenout, co jsme zpívali ve školce a také to třeba rodičům zazpívat.

A brzy už nám začne nový měsíc duben. Zkuste si říct měsíce v roce přiřadit je k ročním obdobím, povídejte si o tom, napoví vám obrázky, ale i názvy některých měsíců např.
květen – všechno kvete – jaro, listopad – padá listí – podzim apod. Ale určitě nevadí, když
si ještě všechno nezapamatujete, ale zkoušejte to.

A ještě jedna doplňovačka pro děti i rodiče. V tajence vám vyjde jeden ze symbolů Velikonoc.

> Doplňovačka <

Tak si užijte velikonoční svátky, mějte se hezky a hlavně buďte zdraví. A po Velikonocích se
nejspíš „sejdeme“ ještě tady, ale doufejme, že ten další týden už to bude osobně.
Tak Veselé Velikonoce.

 

Dobrý den, děti i dospěláci.

Protože se stále nemůžeme setkat ve školce, tak  jsme opět zde.

Tématická část: Veselé Velikonoce

Tak už se blíží Velikonoce – svátky jara. Připomeňte si Velikonoce pěknou výzdobou, při které budou děti pomáhat. Nějakou inspiraci nabídneme i zde, ale určitě využijete i jiné zdroje a nebo i své nápady. Zároveň si popovidejte o velikonočních tradicích a symbolech.

Zdobení a barvení vajec je nejrozšířenější velikonoční tradicí. Vejce je symbolem jara, úrodnosti a plodnosti.

Pomlázka se plete z vrbového proutí a má omladit a zkrášlit ženy a dívky. Muži a chlapci chodí na velikonoční pondělí koledovat a dostanou barevná vajíčka.

Velikonoční zajíček je tradice z Německa. Zajíček v noci roznáší velikonoční vajíčka, která děti ráno sbírají.

Velikonoční pokrmy jsou beránek, mazance, jidáše, vajíčka.

Důležité dny:

Modré pondělí – poslední postní pondělí.

Šedivé úterý – velký den úklidu a vymetání nečistot – řádný jarní úklid.

Škaredá středa – důkladné vymetání komínů. Kdo se mračí na škaredou středu, bude se mračit každou středu.

Zelený čtvrtek – poslední den, kdy jsou slyšet kostelní zvony. V tento den se má sníst něco zeleného a upevnit si tak zdraví.

Velký pátek – zem se otevírá a ukazuje skryté poklady.

Bílá sobota – utichnou kostelní zvony (odlétají do Říma). Zdobí se vajíčka, pletou se pomlázky, pečou se beránci, mazance, končí postní období.

Velikonoční neděle – Boží hod velikonoční

Velikonoční pondělí – Muži a chlapci chodí na velikonoční koledu.

Řekněte si dny v týdnu, vytleskejte a spočítejte slabiky a určete počáteční hlásky u jednotlivých dnů.

A teď se můžete, děti,  naučit tuto básničku.

Běží malý zajíček,

na zádech má košíček.

V něm barevná vajíčka,

co mu dala slepička.

Koho potká, tomu praví,

že mu přeje štěstí, zdraví.

Možná již máte zasazeno velikonoční osení a pokud ne, teď je na to ten vhodný čas.A můžete si do něj namalovat vajíčko, buď opravdové nebo třeba z papíru.To necháme na vás, záleží jaké máte možnosti.Tady je jedna inspirace na techniku s bublinkovou fólií.

> ZDE <

A představte si, že v jedné pohádce šlo vejce na vandr. Rodiče, prosím, přečtěte dětem pohádku, která je ve verších a popovidejte si s nimi o ději. Dávejte jim otázky. Poznáte tak, jestli se děti soustředí a chápou o čem pohádka byla. Zkuste také zjisit, jestli děti dokáží říct, že pohádka je ve verších. Můžete se ptát, proč šlo vejce na vandr, co všechno vidělo, do čeho narazilo a jak to skončilo.

Vyšlo si vejce na vandr,
už mělo po krk nudy.
A že prý půjde do světa –
jenomže jak a kudy?

Odvahy mělo víc než dost
a strachu jen půl trošky.
Vyběhlo honem ze vrátek
přestože nemá nožky.

A zkoprnělo úžasem,
co všechno kolem vidí –
stromy a domy, les a ves
a ve vsi spoustu lidí.
A vidí husy, kačeny,

psy, kočky, krávy, skopce…
A chtělo vidět ještě víc
a rozběhlo se z kopce.

Běželo vejce z kopečka –
myslíš si, že se bálo?
Volalo: Pozor! Všichni pryč!
Uhni mně z cesty, skálo!

Uhne se skála, nebo ne?
Ten křik ji možná zviklá…
Ale ta skála stojí dál,
stojí tak, jak je zvyklá.

Skořápka pukla na kusy –
vejce má život krátký…
Vylíhlo se z něj kuřátko
a běží domů zpátky.

Můžete také vyrobit slepičku a kuřátko z papíru. Slepička je obrys ruky s dokresleným hřebínkem a zobáčkem a kuřátko kruh nastřižený kolem dokola. Travička je slepený pruh papíru na jedné straně nastřižený. Pokud nemáte barevné papíry, můžete použít bílé a namalovat si je.Tak ať se vám to podaří.

Určitě znáte pohádku O kohoutkovou a slepičce. Rodiče ji přečtou, abyste si ji připomněli a potom ji podle obrázků budou povídat děti.

> ZDE <
> ZDE <

A ještě tu máte nějaké úkoly.

> Pracovní list 1 <
> Pracovní list 2 <
> Pracovní list 3 <
> Pracovní list 4 <
> Pracovní list 5 <
> Pracovní list 6 <
> Pracovní list 7 <
> Pracovní list 8 <

Děti hrejte doma různé hry, skládejte ze stavebnic. A můžete zkusit třeba vytvořit velikonoční vajíčko.

A procvičte si tělo, určitě si vzpomenete na nějaké cviky, které jsme dělali ve školce.Venku se proběhněte a při procházkách pozorujte jarní přírodu.  Všímejte si i ptáčků. Ve třídě na vás čeká i náš ptáček Zpěváček a těší se na vás stejně jako paní ředitelka a paní učitelka.

A kdybyste nám chtěli ukázat něco z toho, co doma tvoříte, tak to můžete poslat na e-mail tanaca@seznam.cz

Tak si zase za týden klikněte na 5. třídu, bude tu zase něco nového.

 

Tak vás opět zdravíme a tentokrát to bude o zvířátkách.

Tématická část: Máme rádi zvířata
Zvířátek je hodně a žijí na celém světě. My se více zaměříme na ty domácí, která žijí
na dvorku nebo na statku. Ale připomeneme si i ta zvířátka, která jsou v zologických
zahradách.
Zopakujeme si zvířátka i jejich mláďátka podle obrázků, to už určitě zvládnete.
A teď zkuste říct, k čemu nám jsou zvířátka užitečná? Zkuste si vzpomenout sami, ale vy je
určitě máte nejraděj jako domácí mazlčky. Ale některá nám dávají vajíčka – slepice, mléko-
krávy, vlnu – ovce , ale také maso – drůbež ( kuřata, slepice, kachny, krůty), krávy, prasata.
Také si to můžete procvičit i s obrázky.

> Obrázek 1 <
> Obrázek 2 <
> Obrázek 3 <
> Obrázek 4 <
> Obrázek 5 <
> Obrázek 6 <

Připomeňte si také známá obydlí zvířátek bouda, kurník, chlév, stáj apod.
A jestli máte doma nebo třeba u babičky nějaká zvířátka tak jistě víte, jak je o ně potřeba
se starat.

A teď si, děti, vemte nějaké plyšové zvířátko a udělejte si s ním několik cviků, ať se trochu protáhnete.

1. cvik – turecký sed, plyšák před vámi na zemi, kývání hlavou dolů, nahoru
2. cvik – stoj, upažit, předávat plyšáka nad hlavou z ruky do ruky
3. cvik -stoj, předávat plyšáka před a za tělem
4. cvik – stoj, upažit, do jedné ruky plyšáka, zvednout nohu a pod nohou předávat z ruky
do ruky, totéž pod druhou nohou
5. cvik – sed, nohy natažené, plyšák dole na nohou, zvedat nohy trochu nad zem i s plyšákem
6. cvik – leh na záda, plyšák na břicho a jedeme na kole
Snad je to napsáno srozumitelně, ale děti to znají, cvičíme ve školce. Ale pohybovou chvilku
si můžete udělat samozřejmě i podle sebe.

Zkuste si zahrát hru“ Je pravda, že…“ Děti ji znají. Například rodič řekne: Je pravda, že slepice snáší vajíčka – je to pravda – dítě zvedne ruce. Ale může říct třeba prase žije
v kurníku – není to pravda- dítě ruce nezvedne. A tak podobně vymýšlí rodiče další příklady.

A protože jste určitě moc šikovné děti, tak zvládnete i následující hádanky, které jsou i
rýmovačky. A klidně se můžete nějakou naučit zpaměti.

> Obrázek 7 <

A zkuste si doma také zazpívat nějaké známě písničky o zvířátkách.

A teď vám tu dáme nějaké nápady na výtvarnou práci, a protože nevíme, co doma máte,
ale myslíme, že noviny nebo nějaký časopis doma najdete, tak si můžete zkusit vyrobit
nějaké zvířátko. Už se moc těšíme na krásné obrázky.

> Obrázek 8 <
> Obrázek 9 <
> Obrázek 10 <
> Video 1 <
> Obrázek 11 <
> Obrázek 12 <

A připomeneme si, že březen je měsíc knihy. To znamená, že knihy mají celý měsíc svůj
svátek. Určitě víte, jak se s knihami zachází a co všechno tam můžete najít.
Tak se zkuste podívat do svých knihovniček a najít nějaké knihy, kde jsou zvířátka,
třeba pohádky a nebo encyklopedie. Děti si prohlédnou obrázky a rodiče jim mohou číst.
A tam najdete i jiná zvířata než ta domácí.
A pokud máte doma knihu Ezopovy bajky, tak v ní jsou bajky o zvířátkách, která mají
lidské vlastnosti a z každé bajky plyne nějaké poučení. Ale jestli tuto knihu doma nemáte
nevadí. Všichni si můžete pustit toto video.

> Video 2 <

A zase tu máte nějaké úkoly pro předškoláky. Tak se mějte hezky a pokud se za týden ještě
nebudeme moct setkat ve školce, tak budeme zase alespoň tady.

> Obrázek 13 <
> Obrázek 14 <
> Obrázek 15 <
> Obrázek 16 <
> Obrázek 17 <
> Obrázek 18 <
> Obrázek 19 <

 

​Vážení rodiče, po dobu, kterou se nebudeme moci potkávat s vámi ani vašimi dětmi
ve třídě zde budeme vkládat materiály, které vám pomůžou připravovat
děti na základní školu. Tak jdeme na to.

Tématická část: Volám tě, sluníčko

Milé děti.
Začal měsíc březen a to je první jarní měsíc. Zopakujeme si názvy ročních období.
Vzpomeňte si a když budete venku, tak si všímejte, jestli už uvidíte nějaké znaky jara.
Třeba první jarní květinky sněženky.

Na jaře se hlína budí,
sněženka ji nožkou studí.
Našlapuje lehce,
nachladit ji nechce.

Táta včera na venku,
našel první sněženku,
vedle petrklíč,
zima už je pryč!

Můžete si vyzkoušet vyrobit.

I když jsou rána ještě chladná a někdy i mlhavá, tak když potom vyjde sluníčko, tak už
více hřeje. A pokud se vám bude zdát, že ještě sluníčko hřeje málo a znaky jara nevidíte,
tak nebojte, dočkáte se.
Zkuste říct sluníčku básničku i s pohybem rukou.

Volám tě sluníčko, haló, haló,( ruce k ústům, jako když voláme daleko)
tepla je na světě málo, málo,( mneme si ruce, jako když je zahříváme)
vylez a rozežeň mraky, mraky,( ruce do vzpažení, mávají ze strany na stranu)
a já ti pomůžu taky, taky ( ukazujeme na sebe).

A také se z teplých krajin začínají vracet ptáci a vy už určitě některé poznáte:
Racek, vlaštovka, čáp.

https://www.nasiptaci.info/wp-content/uploads/2010/08/racekchech.jpghttps://www.nasiptaci.info/wp-content/uploads/2010/08/vlastovkaob.jpghttps://toolkit.ecn.cz/img_upload/95e02e1eedb887b5e5159817118e1ca8/cap-bily.png

A někteří zase odlétají do chladnějších krajin třeba havrani.

https://www.nasiptaci.info/wp-content/uploads/2010/08/havranpol.jpg
A můžete si ty ptáčky i vytleskat, říct počet slabik a hlásku na začátku slova, tak jako
to děláme ve školce.

A nesmíme zapomenout na hmyz, který už se chce podívat na sluníčko. Víte, kdo patří
mezi hmyz? Třeba mouchy, včelky, berušky (slunéčka sedmitečná), různí brouci a nebo
třeba mravenci. Můžete si zazpívat i zacvičit.

A také se postupně začne příroda více zelenat, jako třeba tráva, stromy a keře.
Tak se dobře dívejte, pozorujte, jak k nám to jaro přichází a můžete to i nakreslit
a až se zase uvidíme tak nám ty obrázky ukážete.

A teď tu máte nějaké úkoly pro předškoláky. Tak ať se vám podaří, schovávejte je
a potom je donesete do školky ukázat. Mějte se hezky a protože příští týden máme
jarní prázdniny, tak další úkoly dostanete až za čtrnáct dní.

Vaše paní ředitelka a paní učitelka.

> Pracovní list 1 <

> Pracovní list 2 <

> Pracovní list 3 <

> Pracovní list 4 <

> Pracovní list 5 <

> Pracovní list 6 <

Akce třídy 2019 - 2020

Karneval

Vánoční besídka

Mikulášská nadílka

Tvoření z listí s rodiči

Close Menu