S flétničkou ve školce
Vyučuje Mgr. Jana Milotová ( zástupce ZUŠ Kroměříž, pobočka Chropyně) Výuka každou středu od 14:45 do 15:30 hodin.
Skupinová výuka hry na zobcovou flétnu je určena pro děti předškolního věku. Výuka probíhá 1x týdně. Děti potřebují zobcovou flétnu na domácí procvičování, ve školce jim bude zapůjčen školní nástroj, noty dostanou. Flétnička se dlouhodobě těší velkému zájmu dětí i rodičů. Děti se učí základním hudebním dovednostem a přitom rozvíjejí své hudební cítění, ve skupině získávají větší sebevědomí ve vlastní hudební projev. Hrou také podpoří zdravé dýchání a správné držení těla. Hrají podle not, učí se držet rytmus a tempo. Při hraní trénují svoji pozornost a paměť. V průběhu školního roku vystupují na besídkách v MŠ, na koncertech, na vítání občánků města, účinkují na slavnostním vyřazení předškoláků v Rytířském sále chropyňského zámku. V dalších letech své hráčské dovednosti mohou zdokonalit v základní umělecké škole.
Flétna
Výuku vede pan učitel Bc. Ivo Novotný, každé úterý v době od 14:30 do 15:30 hodin v prostorách MŠ Chropyně.
SZUŠ D-MUSIC vzdělává děti již od 5 let věku, proto jsou vedeny podle nového ŠVP D-MUSIC a jsou jejich žáky. Nejedná se tedy o volnočasovou aktivitu, ale vzdělávaní. Součástí výuky je i hudební teorie, která se vyučuje na ZŠ Chropyně na ulici J. Fučíka jedenkrát týdně. Cena je stanovena na 500,- Kč za pololetí. Toto přípravné studium plynule navazuje na další vzdělávání prvního stupně pro děti ve věku od 7 let v prostorách ZŠ Chropyně na ul. J. Fučíka, kde sídlí elokované pracoviště SZUŠ D-MUSIC. Další informace mohou případní zájemci získat na webových stránkách www.d-music.cz
Vítání občánků
Eva Štulajterová
Zdravý úsměv
Dětský preventivní program v péči o chrup

Pravidelně nás navštěvuje pan Zdeněk Forejt, pracovník centra ústní hygieny v Hulíně. Pod jeho vedením získávají děti hravou formou základní vědomosti a dovednosti v péči o chrup.

Divadelní představení
Navštěvujeme MKS Chropyně a také nás navštěvují malé divadelní soubory přímo v MŠ
Close Menu