Základní informace
 • Adresa – Mateřská škola Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace, Tyršova 570, 768 11, Chropyně
 • E-Mailmschropyne@volny.cz
 • Provoz MŠ – 6:00 – 16:00 hod
 • Ředitelka – Magdaléna Ratůzná
 • Zástupkyně ředitelky – Kateřina Rosecká
 • Úřední hodiny ředitelky MŠStředa 12:00 – 16:00 hod
 • Školné – 300 Kč
Bankovní spojení – MŠ Chropyně
Česká spořitelna, a.s., pobočka Chropyně
– školné MŠ – trvalý příkaz k úhradě – č.ú. 1 4 8 4 0 4 7 3 1 9 / 0 8 0 0
– VS rodné číslo dítěte, nejpozději k 15. dni daného měsíce
Bankovní spojení – Školní jídelna Chropyně
Česká spořitelna, a.s., pobočka Chropyně
– stravné ŠJ – inkasní příkaz ve prospěch účtu Školní jídelny Chropyně – č.ú. 1 4 8 4 0 4 8 3 8 9 / 0 8 0 0
Telefonní čísla
 • Telefon 573 355 138
 • Ředitelna 573 503 534
Telefonní čísla do tříd
 • 1.třída 573 503 535
 • 2.třída 573 503 536
 • 3.třída 573 503 538
 • 4.třída 573 503 537
 • 5.třída 573 503 533
 • 6.třída 573 503 532
Provozní zaměstnanci
Alena Drápalová
Gabriela Hradilová
Libuše Sedláčková
Výdej stravy zajišťuje Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace Ječmínkova 270, 768 11 Chropyně
Tel. 573 355 075
Odhlašování a přihlašování obědů
Děti se odhlašují a přihlašují v MŠ nejpozději den předem do 12:00 hod. První den nemoci dítěte je možno vyzvednout si oběd do jídlonosičů.
Informace o logopedii
Close Menu