AKTUALITY
Prázdninový provoz
ČERVENEC
- od 3.7. - 14.7. 2017
v 5. třídě (děti z 1., 2., 5. třídy)
v 6. třídě (děti z 3., 4., 6. třídy)

SRPEN
- od 14.8. - 25.8. 2017
ve 2. třídě (děti z 1., 2., 5. třídy)
ve 4. třídě (děti z 3., 4., 6. třídy)

- od 28.8. - 1.9. 2017 budou děti ve svých třídách

Dne 20. 6. 2017
Magdaléna Ratůzná
ředitelka MŠ
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
ZDE
Oznámení
Ředitelství mateřské školy oznamuje, že od 17. 7. do 13. 8. bude škola uzavřena z důvodů čerpání řádné dovolené zaměstnanců školy a provádění drobných oprav. Provoz bude opět zahájen 14. 8. 2017.
Zápis žáků do MŠ
Mateřská škola Chropyně zve všechny rodiče dětí, které půjdou letos k zápisu do mateřské školy, na besedu o možnostech a podmínkách přijetí dítěte do mateřské školy. Zde si vyzvednete tiskopisy a formuláře, které vyplněné a s lékařským potvrzením (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) přinesete k zápisu dne 16. května 2017.

Beseda proběhne dne 11. května 2017 od 15:00 v 5. třídě.

Ředitelka Mateřské školy Chropyně, p. o., oznamuje v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 36 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, že se

zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do školního roku 2017/2018 v Mateřské škole Chropyně uskuteční (ZMĚNA TERMÍNU) 16. května 2017 od 8:00 d 12:00 a od 13:00 do 16:00.

Žádám rodiče, aby v den konání zápisu předložili vyplněné dokumenty s příslušným lékařským potvrzením. V průběhu školního roku se děti přijímají pouze v případě, že se uvolní kapacita.

Magdaléna Ratůzná
Provozní doba MŠ
6:00 - 16:00

Pro všechny třídy
Děti se schází do 6:30 ve 4. třídě

Jen pro třídy v hlavní budově
Odpoledne se děti po 15:30 schází ve 2. třídě
(Poznámka: děti ze 3. třídy se v sudý týden schází do 7:30 ve 4. třídě, v lichý týden jsou děti od 15:00 ve 4. třídě)
Vyzvedávání dětí
V poledne je pro vyzvedávání dětí MŠ otevřena od 12:00 do 13:00
Odpoledne je pro vyzvedávání dětí MŠ otevřena od 14:30
Obědy je možné si vyzvednout od 12:45 do 13:00
Prázdniny
Školní rok 2016/2017 začíná 1.9.2016 a končí 1.9.2017

Podzimní prázdniny: 26. a 27.10.2016
Vánoční prázdniny: 23.12. 2016 – 2.1.2017
Pololetní prázdniny: 3.2.2017
Jarní prázdniny: 13. – 19.2.2017
Velikonoční prázdniny: 13. a 14.4.2017
Letní prázdniny: 1.7. – 1.9.2017
Děti do MŠ potřebují
  • Pohodlné oblečení a přezůvky do třídy
  • Vhodné oblečení a obuv na zahradu
  • Náhradní oblečení pro případ nutnosti (spodní prádlo, ponožky, punčocháče, tričko, tepláky apod.)
  • Pyžamo na odpolední odpočinek
  • Vše podepsané
POČÍTADLO
TOPlist

POKLADNÍ HODINY
středa
21. 6. 2017
14:30 - 16:00