Návštěva nádraží
Společně s dětmi jsem se v rámci tématu vydali na chropyňské nádraží. Usměvavá paní výpravčí dětem ukázala, jak se vypravují vlaky, co vše musí udělat, aby mohl vlak přijet do stanice i odjet. Děti se seznámily s novými pojmy a mohly si vyzkoušet, jak se vypravovaly vlaky v minulosti. Nejvíce děti zaujal světelný pane, na němž bedlivě sledovaly cestu osobního vlaku ze stanice Věžky, přes Chropyni, až na Kojetínský most.
Drakiáda
Dne 13. 11. se děti 1. třídy Mš Chropyně vydaly k zámku pouštět draky. Sluníčko nám svítilo už od rána, a i když nám vítr nejprve nefoukal, nakonec se umoudřil a děti se mohly oddávat hrátkám s draky. Někteří draci létali hodně vysoko a někteří odpočívali spíše na zemi. Během celého dopoledne probíhala soutěž a to ve třech kategoriích. V kategorii „Nejdéle létající drak“ zvítězil Ondra Dostál, Kuba Olšanský a Mareček Zháněl. V kategorii „Nejvýše létající drak“ zvítězil Ondra Dostál. V poslední kategorii „ Nejkrásnější drak vyrobený doma“ zvítězila Andrejka Marinová. Dětem se drakiáda líbila a jejich rozzářené, usměvavé tváře toho byly důkazem.
Podzimní tvoření
Dne 18. 11. děti 1.třídy pozvaly rodiče na tvořivé odpoledne. Společně jsme si vyrobili lucerničku z listů a podzimní pohlednici. Celé odpoledne probíhalo v usměvavé a velmi tvořivé náladě.
Ježkův rok
24. 11. se děti 1. Třídy MŠ Chropyně vydaly na poznávací výlet do Přerova. V rámci tématu navštívily Ornitologickou stanici, kde už na ně čekala usměvavá paní průvodkyně. Děti se seznámily s novým kamarádem. Byl to malý ježeček, kterého si mohly pohladit a sledovat jeho přirozené reakce na okolí. Dozvěděly se mnoho nových a užitečných informací o životě ježků a také jak jim pomáhat a chránit je. Dětem se exkurze líbila a odnesly si spoustu zážitků a užitečných informací.
Soutěž ve skládání puzzle
Jako každý rok, i letos proběhla celotřídní soutěž ve skládání puzzle. Všechny děti skládaly jak nejlépe uměly, ovšem do velkého finále postoupily pouze 4 nejlepší. Finálová čtveřice byla velmi vyrovnaná a do poslední chvíle se nedalo určit, kdo obsadí jaké místo. Nakonec zvítězil Románek Řezníček, 2. místo si vybojovala Laurinka Donátová, 3. místo obsadila Andrejka Marinová a 4. finálové místo získala Danielka Muchová.Celé dopoledne proběhlo ve sportovním duchu a soutěžním napětí.
První pomoc
Akce s hasiči
21.4. strávily děti 1. třídy MŠ příjemné dopoledne na hasičské zbrojnici. Seznámily se s prostorami, dozvěděly se spoustu informací o práci i přípravě hasičů a také si prohlédly zásahové vozidlo i s jeho vybavením. Děti si odnášely plno dojmů a jako poděkování namalovaly našim hasičům pěkné obrázky.
Exkurze do ornitologické stanice
Dne 27.4. děti 1. třídy MŠ opět navštívily ornitolog. stanici v Přerově. Velmi poutavou a především zábavnou formou se dozvěděly plno zajímavých informací o bylinkách a léčivých rostlinách všeho druhu. I tentokrát si odnesly spousty nevšedních zážitků.
Psí útulek
Během března a dubna proběhla v rámci 1. třídy MŠ sbírka určená pejskům v psím útulku v Kroměříži. Celkem se podařilo vybrat krásných 1276,- Kč. Dne 28.4. navštívily děti 1. třídy psí útulek v Kroměříži, kam pejskům osobně zavezly piškoty a granule zakoupené z této částky. Děti se seznámily s prostorami, službami i režimem útulku a nakonec i s jeho obyvateli. Tímto bychom rády poděkovaly všem rodičům za spolupráci.
Moje město
V květnu proběhl v 1. Třídě MŠ projekt „Moje město“. Děti se prožitkovou a hravou formou seznámily s nejdůležitějšími budovami města i naším znakem. Vyzkoušely si nevšední kresbu zámku v přírodě, seznámily se s pověstí O králi Ječmínkovi a prožily si ji v divadelním představení, které samy zinscenovaly. Z krabiček od čajů,léků atd. pak vytvořily 3D plán našeho města. Celý projekt byl završen návštěvou zámku a jeho prohlídkou. Na závěr velmi zajímavé a poučné prohlídky se děti potěšily návštěvou výstavy loutek konané v prostorách zámku. Tímto děkujeme paní Víchové za ochotu a spolupráci s tímto projektem.
Exkurze do ornitologické stanice
Dne 25.5. děti 1. třídy MŠ opět navštívily ornitolog. stanici v Přerově. Tentokrát jsme se vydaly do rozlehlého parku Michalov, kde celý program probíhal. Děti se velmi poutavou a především zábavnou formou dozvěděly plno zajímavých informací o stromech, keřích a mnoha dalšího. I tentokrát si odnesly spousty nevšedních zážitků.
Výprava do Zářičí
Začátkem června děti z 1.třídy vyrazily na dobrodružnou pěší výpravu do Zářičí. Nikdo nevěděl, zda stezka, kterou se vydaly, vede k cíli. Prodírali se houštinami, pozorovali plno zvířátek a neúnavně postupovaly vpřed. Odměnou jim byl vytoužený cíl, kde na chvíli spočinuly a nabraly sil ke zpáteční cestě. Děti vydržely kráčet celý výlet s neutuchajícím elánem. A když konečně stanuly opět na půdě MŠ, propukly v nefalšovaný jásot.
Výlet do Podzámecké zahrady v Kroměříži
V červnu se děti vydaly na poznávací výlet do Podzámecké zahrady v Kroměříži. Tam už na ně čekal vláček, který je provezl celou zahradou. Cestou se dozvěděli poutavou formou mnoho nového a zajímavého.
Pasování
V krásném prostředí Chropyňského zámku proběhlo 10. června 2015 pasování dětí 1. Třídy MŠ
POČÍTADLO
TOPlist

POKLADNÍ HODINY
středa
19. 9. 2018
12:00 - 12:30
14:30 - 16:00