Poděkování
Vážení rodiče,
rády bychom Vám poděkovaly, že jste se s námi v letošním školním roce zapojili do projektu Dobrý anděl. Celkem bylo na tento projekt v průběhu školního roku posláno 4184 Kč. Ještě jednou děkujeme za podporu a velice si jí vážíme
Uč. Dokoupilová Hanulíková a Sochová
Akce třídy
Exkurze na nádraží
Dne 13. 9. 2013 se děti 1. třídy MŠ Chropyně vydaly, v rámci týdenního tématu, na exkurzi na místní nádraží. Podívaly se do dopravní kanceláře a příjemný pan výpravčí děti seznámil se svou prací. Děti byly u vytržení z řídícího panelu, na kterém sledovaly jízdu vlaků, a také z dalších zajímavých věcí. Nechyběla ani usměvavá paní pokladní, která dětem ukázala, jak se tisknou jízdenky. Ačkoliv nám nepřálo počasí, děti si zajímavou návštěvu dopravní kanceláře opravdu užily a odnesly si z ní spoustu nových poznatků a zážitků. Tímto bychom chtěli poděkovat zaměstnancům SŽDC a ČD za ochotu a spolupráci.
O pohár nešikovnějšího předškoláka
Dne 7.10. 2013 proběhla soutěž " O nejšikovnějšího předškoláka". Chropynští hasiči uspořádali dopoledne plné her a zajímavých instruktáží pro předškolní děti ( 1. a 2. třída) MŠ Chropyně. Jako první si děti 1. Třídy změřily síly s překážkovou dráhou, kde i mimo jiné musely zachránit uvězněného medvídka z " hořícího" domečku a dopravit ho do bezpečí ( jako správní hasiči). Překážková dráha byla zaměřena na rychlost, zručnost, sílu, orientaci v prostoru a týmovou práci. Proběhnutí dráhy se časově měřilo a na nejrychlejší dvojici čekalo finálové utkání. Ovšem než se časy spočítaly a vyhodnotily, dětí se ujal zkušený pan hasič i se svým " pomocníkem" a zasvětili je do tajů hasičských uniforem, přístrojů a vybavení. Pak už ovšem nastala ta dlouho očekávaná chvíle....... vyhlášení vítězné dvojce. Tou se stala dvojce Filip Solař a Karel Bíbr. Kluci poté svedli neúprosnou bitvu o první místo. Bylo vidět jejich plné nasazení při znovuzdolávání překážkové dráhy. Nakonec zvítězil s rozdílem pár vteřin Karel Bíbr a stal se tak " Nejšikovnějším předškolákem roku 2013"... Celé dopoledne vyvrcholilo vyhlášením výsledků. V kategorii dvojic se děti z 1. Třídy umístily na prvních dvou místech. Druhé místo obsadila dvojice Oldřich Buksa, Adam Vitík a první místo Filip Solař, Karel Bíbr. Všechny děti dostaly sladkou odměnu a vítězové obdrželi věcné ceny. "Nejšikovnější předškolák roku 2013" obdržel putovní pohár, který bude po celý rok vystaven v prostorách MŠ.Celé dopoledne probíhalo v uvolněné soutěživé náladě a děti si tuto akci maximálně užívaly.
Drakiáda
Dne 14. 11. 2013 se děti 1. třídy Mš Chropyně vydaly k zámku pouštět draky. Sluníčko nám svítilo už od rána, a i když nám vítr nejprve nefoukal, nakonec se umoudřil a děti se mohly oddávat hrátkám s draky. Některé děti pouštěly draka poprvé, nicméně i přesto draci létali. Někteří vysoko, někteří odpočívali spíše na zemi a jeden si dokonce zaletěl odpočinout do koruny stromu a nechtělo se mu dolů. Během celého dopoledne probíhala soutěž a to ve třech kategoriích. V kategorii „Nejdéle létající drak“ zvítězil Vojta Rotschedl. V kategorii „Nejvýše létající drak“ zvítězila Lenička Koudelková. V poslední kategorii „ Nejkrásnější drak“ měla však porota nelehkou úlohu. Každý drak byl krásný. Nakonec v této kategorii zvítězily všechny děti. Dětem se drakiáda líbila a jejich rozzářené, usměvavé tváře toho byly důkazem.
Tvoření s "Podzimáčkem"
Začátkem podzimu se děti 1. Třídy seznámily se zahradním skřítkem „ Podzimáčkem“, který jim ukázal, jak je důležité starat se o přírodu a vnímat její krásu a rozmanitost. Dne 21. 11. děti s „Podzimáčkem“ pozvaly rodiče na tvořivé odpoledne. Společně jsme si vyrobili lucerničku a ježečka ze semínek. Celé tvoření vyvrcholilo tajuplnou cestou školní zahradou, kde jsme se rozloučili s „Podzimáčkem“ a krásnou ukolébavkou postupně uspali všechna zvířátka, rostlinky a stromy zimním spánkem.
Exkurze do ornitologické stanice
25.11.2013 se děti 1. Třídy MŠ Chropyně vydaly na poznávací výlet do Přerova. V rámci tématu navštívily Ornitologickou stanici, kde už na ně čekala usměvavá paní průvodkyně. Děti se nejprve seznámily s různými typy ptačích budek a krmítek. Poté se dozvěděly o životě a potřebách ptáků v našem okolí. Prošly si velkou galerií vystavených exponátů a úplně nakonec se naučily vyrobit jednoduché a užitečné krmítko. Dětem se exkurze líbila a odnesly si spoustu zážitků a užitečných informací.
Putování k jesličkám
10.12.2013 se děti 1. Třídy MŠ Chropyně opět vydaly na výlet do Přerova. V ornitologické stanici už na ně čekala usměvavá paní průvodkyně. Děti se hravou, zábavnou formou seznámily se zvyky a tradicemi adventního i vánočního období. Dozvěděly se, jak se Vánoce slavily v dávných dobách i proč je vlastně slavíme. Také si zazpívaly plno koled a „ulovily“ ryby, za které dostaly ručně vyrobené korálkové ozdoby na stromeček. Děti si „putování“ opravdu užily a jejich nadšené štěbetání při zpáteční cestě toho bylo důkazem.
Soutěž ve skládání puzzle
26.2.2014 proběhla v 1. Třídě MŠ Chropyně „Soutěž ve skládání puzzle“. Soutěžní klání probíhalo v napjaté atmosféře a bujarého povzbuzování. Do finálového kola se nakonec probojovala čtveřice nejlepších: Olda Buksa, Filípek Solař, Kuba Kadlčík a Lenička Koudelková. Finalisté si vylosovali puzzle a zasedli ke svým stolečkům. Ostatní děti v očekávání tajili dech a soutěžní nervozita naplnila celou třídu. Finálové klání bylo velmi vyrovnané a do poslední chvíle se nevědělo, kdo vyhraje. S rozdílem pár puzzlíků nakonec zvítězil Filípek Solař. Druhé místo obsadil Olda Buksa. Nejnapínavější souboj dne proběhl mezi Leničkou a Kubou. Lenička si vedla od začátku velmi dobře a Kubík trochu zaostával. Ovšem za povzbuzování ostatních dětí a p. učitelek sebral všechny své síly a zabojoval naprosto neuvěřitelným způsobem. I přesto však nakonec třetí místo získala Lenička Koudelková. Vítězové obdrželi diplomy a věcné ceny. Dle nadšených reakcí dětí se soutěžní dopoledne hezky vydařilo. A už se těšíme na další ročník tohoto klání.
Země se probouzí
Dne 25.3.2014 děti 1. Třídy Mateřské školy Chropyně, přivítaly ve své třídě šamanského indiána z dalekých krajů. S ním přivolaly přírodní živly a probudily přírodu ze zimního spánku. Děti se poutavou formou seznámily s netradičními hudebními nástroji a relaxovaly při jejich tónech. Celé dopoledne proběhlo v poklidné a harmonické atmosféře a my se už těšíme na další setkání s našim novým kamarádem.
Jarní tvoření
Dne 10.4.2014 jsme se sešli v hojném počtu abychom společně nasáli jarní atmosféru . V jejím duchu jsme popustili uzdu naší fantazii a vytvořili spoustu krásných výrobků.
Velikonoční jarmark
Dne 15.4.2014 pořádala 1. Třída MŠ Chropyně velikonoční jarmark. I přes malou účast se podařilo získat částku 1688,-, která byla zaslána na účet nadačního fondu UNICEF. Všem děkujeme.
Akce s hasiči
Dne 20. května 2014 strávily děti příjemné dopoledne v přítomnosti chropyňských hasičů, kteří jim ochotně ukázali své hasičské auto a jeho vybavení za doprovodu poutavého a poučného vyprávění. Nakonec si děti mohly vyzkoušet manipulaci s hasičskou hadicí a z celé akci si odnášely velké nadšení.
Psí útulek
Dne 21. května 2014 navštívily děti psí útulek v Kroměříži, kam pejskům osobně zavezly piškoty a granule, které jim byly zakoupeny ze sbírky, která byla za tímto účelem v rámci 1. třídy uspořádána. Celkem se na pejsky vybralo 1024 Kč.
Ornitologická stanice
Dne 2. června 2014 děti 1.Třídy MŠ opět navštívily ornitolog. stanici v Přerově. Tentokrát jsme se vydaly do rozlehlého parku Michalov, kde celý program probíhal. Děti se velmi poutavou a především zábavnou formou dozvěděly plno zajímavých informací o stromech, keřích a mnoha dalšího. I tentokrát si odnesly spousty nevšedních zážitků.
Kroměřížský zámek
Dne 3. června 2014 se děti 1. Třídy MŠ vydaly opět na cesty. Tentokráte navštívily kroměřížský zámek, kde v jeho prostorách prožily pohádkový příběh o jedné princezně a drakovi. Největším zážitkem byla bezesporu návštěva dračí sluje, nacházející se v temných sklepeních zámku. Děti si pohádku opravdu užily a nadšeně si o ní vyprávěly i cestou zpátky do školky.
Pasování
V krásném prostředí Chropyňského zámku proběhlo 4. června 2014 pasování dětí 1. Třídy MŠ.
Podzámecká zahrada v Kroměříži
Dne 11. června 2014 se děti 1. Třídy MŠ vydaly na poznávací výlet do Podzámecké zahrady v Kroměříži. Tam už na ně čekal vláček, který je provezl celou zahradou. Cestou se dozvěděli poutavou formou mnoho nového a zajímavého. Děti byly z vláčku nadšené a my už víme, že příští školní rok pojedeme znovu.
POČÍTADLO
TOPlist

POKLADNÍ HODINY
středa
19. 9. 2018
12:00 - 12:30
14:30 - 16:00